top of page

Voor verwijzers

ViaEva staat voor vertrouwen, flexibiliteit en een persoonlijke benadering in de vorm van specialistische coaching van jongvolwassenen met (complexe) uiteenlopende vragen en uitdagingen en hun ouders.

De coaching is praktijkgericht, systeemgericht, wetenschappelijk onderbouwd en gebaseerd op het ervaringsleren, waarbij eigen concrete ervaringen tijdens activiteiten en dagelijkse bezigheden (op school, op stage, tijdens het werk, thuis enz) een belangrijk onderdeel uitmaken van het toe-evalueren naar de leerdoelen.

Deze leerdoelen en het uitgestippelde traject, worden door middel van coaching opgesteld door de jongere (of volwassene) zelf en met behulp van coaching uitgewerkt. 


Door regelmatig te evalueren en waar nodig aan te passen, worden jongere en coach samen procesbeheerder, maar blijft de jongere zelf eigenaar van zijn of haar hulpvraag met als gevolg; een positieve invloed op de intrinsieke motivatie tot ontwikkeling.

De jongere leert omgaan met een passende mate van verantwoordelijkheid, krijgt inzicht in eigen functioneren, krijgt handvatten en technieken aangereikt die op alle levensgebieden kunnen worden toegepast. Zo ontstaat meer balans en zijn gezondere keuzes een logisch gevolg.

 

Frequentie en momenten van samenkomen zijn afhankelijk van zowel de ontwikkelingsfase waarin de jongere verkeert als het moment in het proces.


Het einddoel van de coaching is een situatie waarbij hulpverlening een minimaal deel kan gaan innemen of zelfs geheel kan worden afgesloten.

Evaluaties vinden na elke samenkomst plaats met de jongere zelf en minimaal eens per half jaar met de opdrachtgever. Tijdens het gehele traject zal afstemming plaatsvinden tussen alle partijen om de passendheid van het aanbod te waarborgen.


Waar ViaEva niet de coaching kan bieden die voldoende passend of toereikend is, zal tijdig samen met de jongere worden gezocht en doorverwezen naar alternatieve richting middels warme doorverwijzing en/of samenwerking.

Enkele kernbegrippen passend bij de werkwijze van ViaEva:


- oorzaakgericht

- flexibel 

- wetenschappelijk onderbouwd

- specialistisch
- praktijkgericht
- systeemgericht
- leren door te doen
- samenwerkend

ViaEva heeft een raamovereenkomst met gemeente Middelburg en werkt voor het specialistische tarief onder productcode 02A19.

Onderaannemerschap, particulier aanbod of aanbod op scholen behoort ook tot de mogelijkheden. Kijk hier voor meer informatie.

IMG_6565.jpg
IMG_6210.JPG
bottom of page